16.06.2024. Nedelja

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Fudbalski klub Sever

Protagonisti lepog fudbala

- Fudbalski klub „Sever" osnovan je 1948. godine na inicijativu fudbalskih entuzijasta koji su već radili u sindikalnim timovima. Među najznačajnije spadaju: Pavle, Čabai, Geza Buljovčić, Antun Balija, Stevan Mezedi, S. Takač, Jovan Febler i Ladislav Kiš. Klub se od osnivanja takmiči u Opštinskoj, Subotičkoj, Područnoj, Bačkoj i Vojvođanskoj ligi. Više puta u ovim ligama osvajao je prva mesta.
Predsednici kluba: Zoltan Braun, Geza Buljovčić, Janoš Bito, Antun Bačlija, Šime Šarčević, Ljubo Šarčević, Dimitrije Dobrota, Geza Francišković, žarko Stefanović, Branko Racić, Ante Radičević, Ištvan Gubi, Emil Merković, D. Stojanović, Antun Rižanji, Đorde Soter.
Treneri u klubu: Bandika Kovač, Stevan Zaki, Stevan Kečkeš, Ladislav Varga, Ladislav Kiš, Ilija Vorgučin, Lajoš Gencel, Stevan Balunović, Josip Prčić, Bela Sivić, Lajčo Jakovetić, Tihomir Ognjanov, Đorde Palatinus, Svetozar Mirolović, Marko Džolić, Dušan Jurković, Drago Jovičević, Vojislav Marković, Stevan Ćopić, Ivan Vučković i Dragutin Rajić.
Kapiteni tima: Ladislav Kiš, Geza Buljovčić, Antal Sabo, Janoš Matatić, Ladislav Sekereš, Laslo Kotrba, Dezider Marton, Radomir Kalinić, Dušan Jurković, Radivoje Stefanović.
Najbolji strelci: Ladislav Sekereš, Ištvan Sekereš, Slavko Bakić, Dezider Marton, Dušan Jurković, Branislav Jovanović, Miodrag Borišić, Stipan Nosković.
Najpoznatiji igrači: Ladislav Kiš, Antal Sabo, Lajčo Matatić, Radovan Aradski, Ladislav Sekereš, Đuro Evetović, Ladislav Kotrba, Dezider Marton, Rajko Kalinić, Marko Džolić, Jožef Baka, Dušan Jurković, Drago Jovičević, Radivoje Stefanović.
Najbolji sastav(od igrača svih generacija): U prvenstvu 1979/80. godine - Tonković (Aksentijević), Džolić (Parezanović), Marković (Vunduk), Ježević (Kojić), Jovičević (Borišić), Stefanović (Ognjanov), Jurković (Gabrić), Raičević (Nemet), Vukmirović (Jovanović), Kujundžić (Bašić), Marton.
Najbolji sastav: Đuro Šimoković, Laslo Kotrba, Antal Sabo, Radomir Kalinić, Ladislav Kiš, Janoš Matatić, Dušan Jurković, Aleksandar Gergić, Laslo Sekereš, Stevan Balunović, Dezider Marton.

60_1.jpg

Fudbalski tim Sever iz Subotice

  Share on Facebook