16.07.2024. Utorak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
O nama

13_1.jpgSportski Savez u Subotici datira od 1961. godine kada je reorganizovan fiskulturni pokret u Srbiji, pa je formiran Savez organizacija za fizičku kulturu (SOFK) u koju se udružuju sve organizacije za fizičku kulturu kao i pojedina udruženja i sekcije. SOFK je bio stožer Subotičkog sporta preko koga je išlo finansiranje. Po stupanju na snagu zakona o sportu iz 1996. godine tadašnji SOFK se transformiše, kao što je to zaknodavac predvideo, u Sportski savez odnosno udruženje klubova sa teritorije grada Subotice.

Osnivačka Skupština Sportskog Saveza Subotice održana je 16.12.1997. godine na kojoj je prisustvovalo 38 predstavnika klubova osnivača. Skupština je jednoglasno, a u skladu sa zakonom o sportu (Sl. glanik R.S. broj 52/1996.) donela odluku da se formira Organizacija sa statusom udruženja građana kao udruženje sportskih društava i saveza, koji vodi Ministarstvo za omladinu i sport Republike Srbije.

U početku svoga rada Sportski Savez bio je oslonjen na samoga sebe, jer glavni oslonac (naročito u saradnji na stručnom planu) "Udruženje pedagoga", nije radilo. Kasnijim formiranjem i obnovom Udruženja pedagoga fizičke kulture Subotice počinje logička saradnja koja, na obostrano zadovoljstvo traje i danas.
Danas postoji dobra saradnja sa klubovima. Sportski Savez učestvuje i pomaže klubovima i savezima u svim vidovima organizacije kao i pri odigravanju utakmica. Na pomoć klubova uzimaju učešće kako u tehničkoj, tako i u logističkoj podršci. Sportski Savez je takođe u skladu sa Statutom, a mimo osnovnih programskih delatnosti, imao i samostalne akcije u okviru rada sa decom, omladinom i starijom populacijom (veterani).


Shodno Statutu i Pravilniku Sportskog Saveza ustanovljen je izbor SPORTISTE GODINE grada Subotice, a takođe i učešće za najbolji sportski kolektiv. Obe ove priredbe postale su tradicionalne, veoma su posećene i na njima svoje učešce uzimaju sportisti nosioci najvećih priznanja Vojvodine, Srbije, Evrope i Sveta.

Danas je Sportski Savez porodica sa preko 150 članova iz svih sportova sa teritorije grada Subotice, u kojima aktivno trenira preko 7.500 sportista. Interesantno je da je u Subotici zastupljena čak 41 grana sporta.

Skupštinu sačinjavaju predstavnici svih klubova i saveza. Predsednik skupštine je Atila Kikić. Upravni Odbor broji 15 članova, a predsednik je istaknuti rvački trener i nekadašnji šampion u rvanju Sreten Damnjanović.

13_5.jpg13_4.jpg

                         Atila Kikić                                                 Sreten Damnjanović 

                 Predsednik Skupštine                                  predsednik Upravnog Odbora
  Share on Facebook