02.02.2023. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Sportsko golubarstvo

Devet sekcija

Već 1947. godine u gradu se okupljaju odgajivači životinja i osnivaju svoj klub pod imenom - Klub odgajivača rasne živine, golubova i kunića. Taj klub radi do 1955. godine, kada mu aktivnost prestaje, da bi ponovo oživela 1961. godine. Ovog puta odgajivači se okupljaju u - Udruženju sportskih golubara.
Glavna preokupacija članova udruženja sada su, kao što se iz imena i da zaključiti, golubovi. Tri godine nakon oživljavanja rada, Udruženju sportskih golubara priključuju se i odgajivači ukrasnih golubova, odgajivači ptica, rasne živine i kunića. Stvaraju se sekcije koje, i pored različitih afiniteta njihovih članova prema određenim vrstama životinja, na jednom mestu okupljaju sve odgajivače.
Današnji naziv ovo udruženje dobija tek 1981. godine, kada je registrovana i poslednja sekcija - odgajivača nutrija. Od tada, ova organizacija udruženih građana nosi naziv - Udruženje odgajivača sitnih životinja, koji joj nesumnjivo i najviše odgovara.
Ovo udruženje sada ima devet sekcija, sa 1.555 članova. To su sekcije: odgajivača visokoletača, odgajivača ukrasnih golubova, odgajivača kružnih letača, odgajivača kratkokljunih golubova, odgajivača golubova pismonoša, odgajivača ptica, rasne živine, kunića i nutrija.
Najmasovnija je sekcija odgajivača kunića, koja danas broji oko 350 članova. Najaktivniji su članovi sekcije golubova visokoletača: to je, ujedno, i najstarija sekcija čiji članovi su neposrednim angažovanjem doprineli osnivanju ovog udruženja.
Sve do 1972. godine subotički odgajivači sitnih životinja bavili su se samo sportskim delom aktivnosti. Naime, 1972. godine u Subotici se organizuje I medunarodna izložba sitnih životinja. Od tada pa do danas, izložba se održava svake godine, a 1983. godine, održana je 12. po redu, na kojoj je bilo oko osam hiljada eksponata. Poznavaoci tvrde da je subotička izložba - najuglednija klupska manifestacija u Evropi.
Svake godine Udruženje odgajivača sitnih životinja organizuje i klupsko takmičenje, sa koga najbolji odgajivači odlaze na pokrajinsko i državno prvenstvo. U sportskom delu aktivnosti ovog udruženja najviše uspeha imao je Josip Kovačić, odgajivač golubova visokoletača koji je 1977. godine bio prvak Jugoslavije. Tibor Sliker, takode odgajivač visokoletača, bio je 1979. godine prvak Vojvodine, a Laslo Anuš, odgajivač golubova pismonoša, postao je 1983. godine prvak Srbije. To su i najveći sportski uspesi ovog udruženja.
Na izložbama najviše uspeha imali su: Antal Ištvan (visokoletači), Ivan Dormić (kratkokljuni golubovi), Bartol Vojnić (golubovi pismonoše), Mihalj Gogoljak, Kalman Crnković i Ferenc Savold (ukrasni golubovi), Jožef Toldi, Julijana Terčić i Arpad Ereš (odgajivači ptica), Ivica Matoš i Antun Vulić (odgajivači sitne živine), Pajo Tumbas i Andraš žižak (kunići) i Ferenc Rožik i Ištvan Doro (odgajivači nutrija).
Za uspehe koje je udruženje do sada postiglo, pored najuspešnijih odgajivača, zaslužni su i njegovi aktivisti, ljudi koji su učestvovali i u osnivanju udruženja: Mkloš Sabo, Antun Milanković, Đorđe Jenei, Hari Roth, Ferenc Jakob, Laslo Šarvar, Laslo Bajer, Luka Dulić, Josip Kujundžić i Ivan Vizin.
Pojedini odgajivači golubova imali su uspeha u međunarodnoj konkurenciji i na Olimpijadi.

  Share on Facebook