02.02.2023. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Kuglanje

Radnički sport

Kuglaški savez Subotice osnovan je 1936. godine, kada je bilo aktivno 12 ekipa. Danas se u okviru Opštinskog kuglaškog saveza nalazi 16 ekipa, uglavnom subotičkih radnih organizacija, sa 613 registrovanih igrača.

KK Spartak osnovan je 1935. godine pod nazivom Prvi subotički. Posle oslobođenja postaje jedan od članova sportske porodice SDž Jovan Mikić Spartak. Danas ima 28 registrovanih igrača i dve ekipe. Jedna se takmiči u Područnoj ligi, a druga u Opštinskoj ligi Subotice.

KK 29. novembar osnovan je 1979. godine. Danas se takmiči u Područnoj ligi Subotice, ima 40 članova i 12 registrovanih igrača.

KK železničar je stvoren 1975. godine. Takmiči se u Opštinskoj ligi Subotice. Ima 14 registrovanih igrača.

KK Mlekara je mlad klub, osnovan 1983. godine. Takmiči se u Opštinskoj ligi Subotice. Ima 11 registrovanih takmičara.

KK Rotor osnovan je 1981. godine. Takmiči se u Opštinskoj ligi Subotice. Ima 15 registrovanih igrača.

KK Birografika je osnovana 1978. godine. Član je područne lige Subotice. Ima 15 registrovanih igrača.

KK Zorka osnovan je 1948. godine, kao sindikalna ekipa. Nakon izgradnje kuglane, 1959. godine, registrovan je kao kuglškui klub. Danas ima 27 registrovanih igrača, raspoređenih u dve ekipe. Jedna se takmiči u Vojvođanskoj ligi, a druga u Opštinskoj ligi. Inače, još uvek, egzistira i posebni sindikalni kuglaški aktiv, koji broji 20 članova.

KK Sever je osnovan 1976. godine. Takmiči se u Područnoj ligi i ima 12 registrovanih takmičara.

KK Lokomotiva osnovan je 1958. godine. Takmiči se u Područnoj ligi i ima 11 registrovanih igrača.

KK Solid je osnovan 1968. godine. Sada je član Područne lige sa 18 aktivnih takmičara.

KK pionir je osnovan 1975. godine. Ima tri ekipe sa 30 registrovanih kuglaša. Prva muška ekipa se takmiči u Vojvođanskoj ligi, a druga u Opštinskoj ligi Subotičke zone, dok je je ženska ekipa u Vojvođanskoj ligi.

KK Integral je osnovan 1979. godine. Član je Vojvođanske lige i ima 15 takmičara.

KK 8. mart je osnovan 1969. godine. Trenutno je član Opštinske zone sa 25 aktivnih takmičara.

KK Bačka (gluvonemi) osnovan je kao sekcija 1950. godine, a od 1958. godine deluje u sastavu SD Bačka. Ima 27 registrovanih igrača, koji se takmiče u Opštinskoj ligi.

KK Subotica je osnovan 1948. godine, pod nazivom Matica. Od 1979. godine radi kao samostalni klub Subotica. Ima dve ekipe. Jedna se takmiči u Vojvođanskoj, a druga u Opštinskoj ligi Subotičke zone. Ima 24 registrovana igrača.

KK Vašaš je osnovan 1970. godine. Danas je član Opštinske lige sa 16 aktivnih kuglaša.

81_1.jpg

Kuglaši Spartaka 1950.

  Share on Facebook