02.02.2023. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Fudbalske sudije iz Subotice

Solidni tumači pravila

Neposredno po oslobođenju Subotice, zapravo prvih dana 1945. godine, fudbalske sudije dobijaju svoju organizaciju. Njenim prvim koracima doprinose Nestor Segedinski, Radivoj Šibalić i Tibor Neverkla. Fudbalsku pravdu na prvim utakmicama dele sudije koje su sudijski ispit položile pre rata: Nestor Segedinski, Radivoj Šibalić, Miloš Kozomora, Miloš Beleslin, Ljudevit Vujković, Grga Šefčić, željko Šlezak, Nikola Boroš, Nikola Štern, Franjo Mernjak, Aleksandar Perl, Anton Feis, Dragi Mijatović, Jožef Sabo, Julije Stipić, Tibor Neverkla. Po dolasku u Suboticu njima se pridružuje i Radosav Rakić, kasnije visoki funkcioner u jugoslovenskoj sudijskoj organizaciji. Već naredne, 1946. godine, posle prvog tečaja, sudijska organizacija dobija nove članove: Aleksandra Skenderovića, Svetozara Šibalića, Milojka Štavijanina i Pavla Tumbasa, koji posle nekoliko godina postaju savezne sudije, te sude na utakmicama I savezne lige.
Od 1946. godine do danas sudijska organizacija putem tečajeva stalno radi na osposobljavanju i obuci novih članova: u minulom periodu osposobljeno je preko 400 sudija koji vode utakmice od Opštinske pa sve do saveznih liga. Zvanje saveznog sudije stiču i utakmice najelitnijeg takmičenja vode: Nikola Aradski, Đuro Čurčić, Jelenko Dvornić, Slavoljub Gvozdenović, Ferenc Jakab, Tomo Kopunović,  Dušan Konjović, Ranko Leškov, Dušan Marić, Mile Maravić, Alojz Novak, Branko Ognjanov, Marko Poljaković, Petar Radojčić. Isto zvanje imaju ali ne vode utakmice tog ranga: Laslo Bognar, Petar Ferković, Ljubinko Joksimović i Karlo Tonković.
Sudijska organizacija Subotice imala je i ima svoje mesto u jugoslovenskom fudbalu. U njenim redovima posebno je zapažen rad Tibora Neverkle, duže vremena podpredsednika Saveza fudbalskih sudija Jugoslavije. Danas subotička organizacija fudbalskih sudija ima 85 aktivnih sudija i 16 kontrolora - instruktora.
Aktivne sudije su: Dušan Konjović, Mile Maravić, Antal Ištvan, Nedeljko Klepić, Milan Madžarević, Zoltan Molnar, Marko Pećerić, Staniša Stoiljković, Zoran Bogdanović, Karolj Bognar, Ivo Bedalov, Slavoljub Gvozdenović, Miladin Janevski, Milenko Jovičić, Nebojša Kostić, Mirko Kekenj, Dušan Maravić, Mile Radulović, Jovan Bojić, Jovan Bojcan, Radovan Damjanović, Jožef Erdelji, Milovan Čičić, Dmitar Kalinić, Josip Kampa, Branko Kovačević, Pavle Kuktin, Dragoljub Mihajlović, Miodrag Pendo, Vlado Rondović, Đula Sabo, Josip Šinković, Zlatko Vojnić, Marijan Bašić, Stanko Bogojević, Miodrag Borišić, Imre Fodor, Stipan Gubić, Andraš Hajnal, Vladislav Jakovljević, Ištvan Jurčak, Boro Karadža, Nikola Kovačević, Šandor Kovač, Laslo Kolar, Bela Kiseli, Laslo Kabai, Rade Masalović, Dragan Matić, Đuro Mijić, Šandor Nađ, Slobodan Petrović, Geza Prčić, Andraš Popić, Slobodan Parezanović, Dušan Petrović, Janoš Sabo, Anđelko Savić, Dušan Suvajac, Zufer Sabović, Nikola Šefčić, Afrim Tahiri, Rade Trkulja, Mihajlo Trbović, žare Vasović, Marko Vujković, Sretko Rauković, Tomislav Vučenović.
Kontrolori iz Subotice su: Jelenko Dvornić, Petar Radojčić, Tomo Kopunović, Jakab Ferenc, Ljubinko Joksimović, Nikola Aradski, Janoš Brinza, Josip Rudić, Đula H. Sabo, Miroslav Ilić i Mhalj Mesaroš.

  Share on Facebook