02.02.2023. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Sportsko društvo 29. novembar

Sportski život radnika

Osnivanjem i registrovanjem fudbalske sekcije, početkom 1949. godine počinje organizovani sportski život u radnoj organizaciji 29. novembar, uz svesrdnu pomoć aktivista sindikalne i omladinske organizacije.
Prvih godina radnici ovog subotičkog kolektiva postižu uspehe u narodnom višeboju, fudbalu i odbojci. Izvesno vreme postojala je i ženska rukometna sekcija.
Među sportistima-osnivačima bili su: Janoš Polaček, Rade živanović, Geza Šefcić i Ante Subašić. Od boksera, najpoznatiji su bili braća Bajić, Romek i Stefanović. Najviše zasluga za razvoj „plemenite veštine" imao je živojin Zubanov-Mita.
Zapažene rezultate imali su i fudbaleri i odbojkaši. U fudbalskoj sekciji najviše su radili: Josip Stantić, Lajčo Gabrić, Kalman Gergić, Mihajlo Jurić, Josip Pavik, Kalman Delić, Stevan Sertić, Za razvoj šaha mnogo je učinio Lajoš Lakatoš, a za odbojku Đurika Sefčić.
Sportski život u 29. novembru odvija se sada u okviru Radničko-sportskih igara Subotice, zatim radničko-sportskih aktivnosti Vojvodine i kroz sportska nadmetanja radnika ove industrijske grane.

  Share on Facebook