02.02.2023. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Društvena dimenzija sporta

Sport je, bez sumnje, najznačajnija oblast fizičke kulture. Sportska dostignuća su uvek u žiži interesovanja, pri čemu se često zaboravlja da, uz rekorde, tabele i bodove, postoji i društvena dimenzija sporta koja je od izuzetnog značaja.
Smisao sporta nije samo u postizanju rezultata. Sportsko takmičenje je tek jedna od mogućnosti da se čovek proverava, da vidi nivo ostvarenih sposobnosti. Tako shvatajući takmičenje, dolazi do izražaja humana strana sporta, pri čemu je rezultat izraz, pre svega, sopstvenih moći, a ne tuđe nemoći. Važna su, jedino, nova saznanja o vlastitim mogućnostima.
Prema tome, sportska borba mora postati oplemenjeno nadmetanje, koje nije usmereno protiv drugog sportiste, već je to borba sa sopstvenom prirodom, radi ovladavanja prirodnim silama.
O značaju tizičke kulture u svakodnevnom življenju ljudi, drug Tito je maja 1954. godine, u poruci Međunarodnom kongresu sportske medicine, istakao:
„Fizička kultura ima velik značaj za opšti napredak svake zemlje. Ona podiže biološku i zdravstvenu vrijednost ljudi, jača njihovu radnu sposobnost, pomaže njihovom kulturnom uzdizanju, pomaže podizanju blagostanja i zadovoljstva ljudi. . ."
Organizovanje fizičke kulture kod nas počelo je odmah nakon oslobođenja zemlje: već maja 1945. godine osnovan je u Beogradu Fiskulturni odbor Jugoslavije.
U Subotici je 24. novembra 1944. godine Mesni odbor USAOJ uputio poziv sportskoj omladini da oživi sportske aktivnosti. Juna 1945. izabran je i Mesni fiskulturni odbor. Jedna od prvih odluka bila je ona o sistemu takmičenja i mestu održavanja sportskih susreta.
Prva redovna Skupština Fiskulturnog odbora Jugoslavije održana je u Beogradu, 14-16. decembra 1945. godine, na kojoj je promenjen naziv u Fiskulturni savez Jugoslavije.
Nedelju dana kasnije, u Subotici je formiran Fiskulturni odbor subotičkog okruga. Tada su utvrđeni i pravci razvoja fizičke kulture u ovom kraju. Maja 1946. godine osnovan je Gradski fiskulturni odbor Subotice, u koji su delegirani  predstavnici svih sportskih društava i aktiva.
U nameri da se brže ostvari započeta decentralizacija fizičke kulture, osniva se Savez sportova Jugoslavije, 11-12. februara 1952. godine u Beogradu.
Savez sportova Vojvodine formiran je 9-10. marta iste godine, a nešto kasnije i Savez sportova Subotice.
Osnivanje udruženja svih sportskih organizacija u zemlji, pod imenom Jugoslovenski savez organizacija za fizičku kulturu, usledilo je 27. aprila 1961. godine, a 20. novembra 1972. godine formira se Savez organizacija za fizičku kulturu (SOFK-a).
Sve ove promene imena nisu bile samo formalnog, već i suštinskog karaktera, pri čemu je uvek poštovan cilj: omasovljenje fizičke kulture, uz poštovanje principa amaterizma.
Osnovni ciljevi Saveza organizacija za fizičku kulturu mogli bi se sažeti u sledećem:
-    ostvarivanje ustavnih prava radnih ljudi i građana u oblasti fizičke kulture,
-    socijalističko vaspitanje sportista,
-    humaniziranje društvenih odnosa i obogaćivanje sadržaja slobodnog vremena građana kroz sport i fizičku kulturu,
-    negovanje socijalističkog patriotizma, bratstva i jedinstva i zajedništva među narodima i narodnostima,
-    doprinos sve većem međunacionalnom zbližavanju, - unapređivanje vrhunskog sporta i stvaranje što boljih
uslova za razvoj fizičke kulture i njenog društvenog položaja,
-    produbljivanje demokratskih odnosa i razvoj delegatskih odnosa u fizičkoj kulturi.

  Share on Facebook