02.02.2023. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Radničke sportske igre u Subotici

Prve radničke sportske igre održane su u Subotici od 5. do 7. aprila 1945. godine: tri dana trajao je fudbalski turnir, a dobijeni prihod od 38.000 dinara ustupljen je Bolničkom centru za potrebe vojnih bolnica. Taj fudbalski turnir smatra se zvaničnim početkom radničkih sportskih aktivnosti u Subotici. Pobednik turnira bila je ekipa Komande područja, koja je, s Bolničkim centrom igrala nerešeno 2:2 (2:0), dok je Narodnu miliciju pobedila s 5:2 (2:0).
Tri meseca kasnije, 2. jula 1945. godine, održan je Fiskulturni slet subotičkog okruga, uz organizovanje sportskih aktivnosti radnika u kuglanju, fudbalu i telesnom vežbanju.
U narednim godinama nastavlja se dalja ekspanzija sporta i fizičke kulture među radnicima. Tako je 7. aprila 1946. godine, na prolećnom krosu Subotice, učestvovalo 5.674 takmičara iz radnih kolektiva i ustanova. Najviše je, naravno, bilo omladinaca. Ta godina je zanimljiva i zbog toga što su 8. maja počela redovna ligaška takmičenja radničkih sportskih klubova u kuglanju, fudbalu i streljaštvu. Nakon prolećnog, od 15. novembra do 1. decembra 1946. godine održan je i uspešan jesenji kros pod nazivom ,,Pobeda naroda".
Početkom 1947. godine proglašene su i najbolje fiskulturne organizacije Subotice, a među najboljima je bio Gradski fiskulturni odbor, koji je organizovao razna sportska takmičenja i pomagao osnivanje sportskih aktiva i društva u radnim kolektivima. Tako je, recimo, u januaru 1947. godine Gradski fiskulturni odbor nabavio 70 pari smučki i napravljena je i smučarska staza. Formiran je i inicijalni odbor za akciju pod nazivom „Tehnika i sport u školama, fabrikama i kvartovima", koji je imao zadatak da još više omasovi pokret fizičke kulture. Te godine, od 424 kandidata, njih čak 420 je položilo predviđene norme za - Značku fiskulturnika. Ona je dodeljivana samo najboljim sportskim aktivistima. Osnovani su i prvi radnički sportski klubovi u fabrikama La pasionarija, Sever i Palić, kao i u Električnoj centrali i u aktivu Narodne omladine petog kvarta.
Fiskulturni ogranak Severa je 16. maja 1947. godine (za uspešno organizovana sportska prvomajska takmičenja, šahovski turnir i prolećni kros) dobio - Značku fiskulturnika. Od Fiskulturnog saveza Vojvodine, članovi Severa su tada dobili: 20 pari patika za gimnastiku, 20 sportskih majica, 20 gaćica i dve lopte „medicinke".
Da je ta 1947. godina bila, zaista, uspešna za radnički sport Subotice, najbolje govori i podatak da su u indudstrijskom višeboju (disciplini ustanovljenoj još na prvoj sednici Fiskultumog saveza Jugoslavije), među najboljima u zemlji bili četvorostruka udarnica Gizela Erdedi, radnica Jovana Mikića, i trostruki udamik Franjo Vujković, radnik Severa.
U 1952. za najbolji sportski aktiv radnika u Subotici proglašen je onaj iz fabrike 29. novembar, koji je imao sekcije za boks, fudbal, kuglanje i šah.
Od tada pa do danas radničke sportske aktivnosti u našem gradu ne jenjavaju: sportisti-radnici takmiče se redovno u ligama Radničko-sportskih igara, a učestvuju i na raznim sportskim smotrama radnika pojedinih grana industrije. Nosilac tih aktivnosti sada je Opštinski savez za sportsku rekreaciju i fizičku kulturu Partizan.
Subotički radnici učestvovali su na svim dosadašnjim Radničko-sportskim olimpijadama Vojvodine: 1975. godine u Novom Sadu, 1979. u Pančevu i 1983. godine u Sremskoj Mitrovici. Uvek su postizali rezultate vredne pažnje. Opštinski savez za sportsku rekreaciju Partizan, uz to, svake godine organizuju niz ligaških takmičenja i masovne akcije kao što su: „Biciklom u prirodu" i „Palićko leto". Organizuje se i Letnja liga u malom fudbalu.
Za sve ono što je dao razvoju rekreacije i fizičke kulture u Subotici, Opštinski savez za sportsku rekreaciju Partizan dobio je 1982. godine Prelaznu zastavicu Maršala Tita kao najbolji savez u Jugoslaviji

  Share on Facebook